logo


Pam ein dewis ni

Profiad wedi’i brofi

Gydag arbenigedd a phrofiad cyfun o ddarparu dros £1 biliwn o brosiectau mae gennym wybodaeth helaeth am bartneriaethau cyhoeddus preifat ac ystod o sectorau, gyda hanes y gellir ei brofi o ddarparu prosiectau ar amser ac o fewn y gyllideb.

Rydym yn adeiladu ac yn annog partneriaethau cryf

Mae partneriaeth yn ganolog i’n hymagwedd, ein gwerthoedd a’n hegwyddor. Rydym yn credu mewn gweithio’n agos â’n cleientiaid, gan rannu eu hamcanion, a helpu i ddarparu eu gweledigaeth. Rydym yn cydnabod, yn y pen draw, mai pobl, agwedd a diwylliant sy’n gwneud gwahaniaeth. Felly, pan fo’r holl feini prawf allweddol wedi’u bodloni, rydym yn gwybod bod pobl yn hoffi gweithio gyda phartner y gallant adeiladu perthynas sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth, cydweithio a dealltwriaeth gydag ef.

Ein gwerthoedd

Yn Societas rydym yn falch iawn o’r hyn a wnawn ni, a’r un mor falch o’r ffordd yr ydym yn ei wneud. Mae ein geiriau allweddol – partneriaeth, pobl, perfformiad, pwrpas a lle i gyd yn ganolog i bopeth a wnawn ac a ddarparwn.

Cost effeithiol

Rydym yn gwneud ein gorau i ddarparu gwerth ardderchog am arian ac enillion ar fuddsoddi yn ein gwasanaethau. Rydym yn cadw ein costau sefydlog mor isel ag sy’n ymarferol, heb gyfaddawdu ar ragoriaeth, yn bennaf trwy lunio partneriaeth hir-dymor strategol gyda sefydliadau a phobl y mae eu sgiliau wedi’u profi ac sy’n meddu ar lwyddiant blaenorol o’r radd flaenaf.

Wedi ein lleoli yng Nghymru

Rydym yn falch iawn o fod yn Gymraeg ac yn cydnabod ac yn datblygu gwybodaeth ac atebolrwydd lleol wrth gynnig safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn deall cymhlethdod tirwedd wleidyddol Cymru, a gallwn gynnig gwasanaethau dwyieithog a phartneriaethau lleol sy’n cynnig datrysiad unigryw Cymreig.