logo


Swyddi a Gyrfaeoedd

Diolch am ymweld â thudalen swyddi Societas. Gobeithio y byddwch yn manteisio ar y cyfle i ddarllen tudalennau eraill ar y wefan.

Os ydych chi am ymuno â ni edrychwch ar y mynegai swyddi gwag. Os gwelwch swydd sy’n mynd â’ch bryd mae croeso i chi lwytho’r manylion a’u hargraffu.

Darperir disgrifiad o’r swydd (proffil swydd) a’r sgiliau sydd eu hangen i wneud y gwaith (manyleb person).

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu cynnigion am swydd gan unrhyw rai sydd yn gallu cyflawni gofynion y swydd.

Yn anffodus ar hyn o bryd nid oes swyddi pendant yn cael ei hysbysebu ond rydym o hyd yn awyddus i dderbyn ymholiadau gan rhai sydd a diddordeb i weithio gydom gan gynnwys profiad gwaith i fyfyriwr neu raddedigion, Danfonwch CV i:-

Dr Rhodri Clwyd Griffiths

Rheolwr Gyfarwyddwr

rhodri.griffiths@societasmanagement.com