logo


Ymunwch a’n rhwydwaith

Mae Societas yn gwmni ifanc uchelgeisiol sydd yn tyfu yn gyflym. Hoffem weithio gyda partneiriaid sydd a sgiliau ac arbenigedd cyffelyb sydd eisiau gweithio ar y cyd i sicrhau newid a chyfleon o’r newydd. Os bod hyn yn cynnig am dendr ar y cyd, datblygu syniadau neu cynnig gwasanaethau newydd mae ganddom y sgliau ar profiad i uchwanegu llawer i gyfleon.

Os ydych yn danbaid i lwyddo ac yn rhannu ein gwerthoedd, yn ymgymeryd a gwaith tebyg a bod diddordeb gweithio mewn partneriaeth cysylltwch a ni os gwelwch yn dda.

Cyswllt

Rhodri Griffiths

Ffôn: 01792 346161

e-bost: rhodri.griffiths@societasmanagement.com