logo


Datblygu Strategaeth

Mae llawer o gwmnïau ar gael sy’n cynnig eu safbwynt nhw ar ddatblygu strategaeth. Mae llawer o lyfrau newydd yn ymddangos ar y silffoedd bob blwyddyn, yn honni bod ‘yr ateb’ ganddynt. Yn Societas, nid ydym yn ymlynu wrth unrhyw un math o feddwl strategol. Mae ein prosesau datblygu strategaeth yn esblygu’n barhaus i gydnabod y ffyrdd diweddaraf o feddwl a gofynion newidiol. Mae’r ymagwedd hyblyg hon yn ein galluogi i sicrhau bod yr ymagwedd a gymerwn yn berthnasol i’ch anghenion unigryw.


Pa bynnag ymagwedd rydym ni’n credu sy’n eich gweddu chi, mae’r strategaethau a gynigiwn yn realistig, yn bragmatig ac wedi’u hymchwilio’n dda bob tro gyda ffocws ar weithredu. Rydym yn darparu rhywbeth sy’n gweithio ac nid dim ond dogfen ffansi.