logo


Ein cleientiaid

Mae Societas Management Ltd yn gwmni newydd (dechreuodd fasnachu ym mis Ionawr 2010) ond yn barod, mae wedi gweithio gyda:-

Mae profiad personol blaenorol yn cynnwys:-