logo


Ar gyfer y Sector Cyhoeddus

 

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau a staff profiadol a galluog i sicrhau bod y cymorth gorau posibl yn cael ei rhoi i brosiect. Rydym yn gweithio’n galed ar adeiladu partneriaethau cryf sy’n para ac mae ein hymagwedd bragmatig a hyblyg yn golygu bod gweithio gyda ni’n hawdd. Rydym yn falch tu hwnt o fod yn Gymraeg a gallwn ddarparu ein gwasanaethau’n ddwyieithog. Rydym yn cydnabod ac yn datblygu gwybodaeth leol ac atebolrwydd lleol gan hefyd gynnig profiad a safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol.


Rydym yn deall bod gan bob prosiect nodweddion unigol ac fe ddatblygwyd ein hymagwedd i gefnogi hyn. Mae ein ffocws ar ddarparu’r canlyniadau iawn, a chanddynt werth parhaol. Rydym yn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth wedi’i deilwra sy’n bodloni’ch anghenion yn llawn.


Ymhlith ein gwasanaethau mae


  • Rolau Ymgynghorol/Partner Strategol a Chyfarwyddwyr Prosiect
  • Rheoli Rhaglen a Phrosiect
  • Ymgynghoriaeth PPP Cyffredinol a Chyngor Caffael
  • Ymgysylltu a Rheoli Rhanddeilaid
  • Gwasanaethau Ymgynghorol Arweiniol
  • Contractwr Rheoli


Gallwn gymryd rhan mewn prosiectau’n gynnar gan roi cyngor ar strategaeth, ffynonellau cyllid, datblygu achosion busnes amlinellol, cyfathrebu â rhanddeiliaid, ffurfio mentrau ar y cyd, gwaith dichonoldeb/ymchwil a/neu roi cyngor ar ymarfer gorau. Hefyd, mae Societas Management yn darparu gwasanaethau ar gyfer caffael timau prosiect, diogelu cyllid prosiect, rheoli’r prosiect ac fel contractwr rheoli. Gallwn gynnig naill ai pob elfen o’n cyfres o wasanaethau neu lunio datrysiad pwrpasol sy’n bodloni’ch gofynion chi yn y ffordd orau bosibl.