logo


Ar gyfer y sector preifat

Mae Societas yn cynnig


  • Adnodd cost effeithiol lleol a chanddo wybodaeth, rhwydweithiau a chysylltiadau lleol helaeth gyda dealltwriaeth fanwl o dirlun gwleidyddol cymhleth Cymru, a materion iaith a diwylliannol eraill.
  • Help i’r sectorau cyhoeddus a phreifat, i ragweld, deall ac ymdrin â datblygiadau ac i wneud busnes gyda’i gilydd yn effeithiol, gan weithio mewn gwell partneriaeth i ddarparu gwir newid.
  • Gallwn dynnu’ch sylw at weithgarwch llywodraethol cyfredol, i ddeall ei oblygiadau, y cyfleoedd sy’n codi ohono, rhagweld cyfeiriad polisïau a rhaglenni yn y dyfodol a’ch galluogi i roi mewnbwn adeiladol i broses o wneud penderfyniadau’r Llywodraeth.
  • Mewn partneriaeth, rydym yn darparu ystod o wasanaethau, naill ai gan gymryd yr adwy fel datblygwr prosiect, cadeirio/rheoli SPV neu fel prif bartner consortia  o gychwyn cyntaf y broses o geisio, yr holl ffordd i ddarparu’r prosiect i’w gyfnod gwasanaeth fel yr isod.


 

Wrth weithredu ar ran cwmni sector preifat neu gonsortiwm ar brosiect Preifat/Cyhoeddus gallwn roi cyngor ar fanylion y broses o gyflwyno tendr ac rydym yn fodlon bod yn rhan ar gyfnod cynnar ar sail rhannu risg (ar ffurf ffi wrth gefn neu rannol wrth gefn) fel y gall y client elwa o’n harbenigedd o’r cychwyn. Mae hyn yn ein galluogi i nodi unrhyw faterion ac ymdrin â nhw mewn ffordd effeithlon sy’n sicrhau nad yw’r broses gyfreithiol yn cael ei gwahanu oddi wrth yrwyr masnachol y ddêl.


Rydym yn addasu ein hymagwedd gan lunio datrysiad pwrpasol i fodloni’ch anghenion chi, gan gynnig naill ai ein holl ystod o wasanaethau neu elfennau ohoni.Wrth weithredu ar ran cwmni sector preifat neu gonsortiwm ar brosiect Preifat/Cyhoeddus gallwn roi cyngor ar fanylion y broses o gyflwyno tendr ac rydym yn fodlon bod yn rhan ar gyfnod cynnar ar sail rhannu risg (ar ffurf ffi wrth gefn neu rannol wrth gefn) fel y gall y client elwa o’n harbenigedd o’r cychwyn. Mae hyn yn ein galluogi i nodi unrhyw faterion ac ymdrin â nhw mewn ffordd effeithlon sy’n sicrhau nad yw’r broses gyfreithiol yn cael ei gwahanu oddi wrth yrwyr masnachol y ddêl.


Rydym yn addasu ein hymagwedd gan lunio datrysiad pwrpasol i fodloni’ch anghenion chi, gan gynnig naill ai ein holl ystod o wasanaethau neu elfennau ohoni.