logo


Ein harbenigedd

Mae Societas Management yn darparu ystod o wasanaethau ymgynghori, cynghori, prosiect a rheoli  er mwyn creu gwell partneriaethau cyhoeddus preifat. Fel unigolion, rydym wedi darparu dros £1biliwn o brosiectau a deuir â’r profiad hwn at ei gilydd gyda gwybodaeth leol, atebolrwydd, rhwydweithiau a brwdfrydedd at Gymru.


O’n profiad personol a’n hymchwil helaeth rydym yn deall problemau a materion mentrau Partneriaethau Cyhoeddus Preifat (PPP) y gorffennol a gallwn roi cyngor ar ymarfer gorau ac arloesedd cyfredol. Rydym yn helpu’r sectorau cyhoeddus a phreifat i ragweld, deall ac ymdrin â datblygiadau ac i wneud busnes gyda’i gilydd yn effeithiol, gan weithio mewn gwell partneriaeth i ddarparu gwir newid.


Mae’r ystod o wasanaethau rydym yn eu darparu’n cynnwys:-


 • Partneriaethau Cyhoeddus Preifat
 • Partner Strategol
 • Datblygwr prosiect
 • Rheoli cynigion
 • Cyllid
 • Cymorth prosiect
 • Gwasanaethau Prosiect


Hefyd, rydym yn cynnig gwasanaethau eraill y gellir eu defnyddio ar gyfer PPP neu’n fwy cyffredinol ar gyfer cymorth busnes, gan gynnwys:-


 • Cynllunio Busnes
 • Rheoli Newid
 • Codi Cyllid
 • Ymchwil a Datblygu Strategaeth
 • Cyfathrebu â rhanddeiliaid