logo


Ein pobl

Rydym yn credu’n gryf yn yr angen am ymgynghorwyr y gallwch ymddiried ynddynt, pobl rydych chi’n gwybod yw’r goreuon yn eu maes ac sy’n ymdrin ag unrhyw fater gyda buddiannau’r client mewn golwg. Mae gennym gyfuniad o fewnwelediad a phrofiad ymarferol helaeth, wedi’i danategu gan wybodaeth gadarn, wybodus, sy’n seiliedig ar ymchwil.


Gyda’n gilydd, rydym wedi  darparu dros £1 biliwn o brosiectau yn y DU gan ennill profiad o weithio gyda’r sectorau busnes, gwirfoddol a chyhoeddus, gyda hanes y gellir ei brofi o ddarparu o fewn cyllideb ac ar amser.


Cliciwch isod i weld proffiliau unigol ein tîm. Mae ein harbenigwyr cyswllt i gyd yn arbenigwyr blaenllaw, efallai bod ganddynt hefyd ymrwymiadau â sefydliadau neu weithgareddau eraill.


 Alan Hayward

  

Ganed Alan yn Abertawe, ac mae wedi treulio oes yn ymroi i brosiectau meddygol ac roedd yn aelod sefydlu o’r Grŵp UME. Mae UME wedi cynllunio, rheoli, datblygu, comisiynu a gweithredu ysbytai a phrosiectau gofal iechyd mewn 23 o wledydd gan gynnwys y DU, y Dwyrain Canol ac Asia ers 1976, hefyd maent wedi bod ar flaen Menter Cyllid Preifat (PFI) y DU ac yn gyfrannol yn ei ddatblygiad.


 Dr Rhodri Clwyd Griffiths

Mae Rhodri’n medru’r Gymraeg yn rhugl, ac mae ganddo dros ddeng mlynedd o brofiad ar lefel rheoli uwch yn y sectorau masnachol a gwirfoddol ac mae wedi gweithio’n helaeth â’r sector cyhoeddus. Mae wedi gweithio yn y sectorau biowyddorau, gofal iechyd, addysg, twristiaeth a rheoli gwybodaeth ymhlith eraill, yn helpu ystod eang o sefydliadau a chwmnïau ac yn darparu prosiectau cymhleth mawr. Mae ei sgiliau’n cwmpasu rheoli prosiect, datblygu strategaeth, cynllunio busnes ac ymchwil naill ai gan ddarparu trosolwg o ymarferoldeb neu olwg ymarferol o’r camau angenrheidiol. Mae’n meddu ar PhD gwyddoniaeth, ac yn ystod ei MBA (Ysgol Fusnes Caerdydd, gydag anrhydedd) arbenigodd mewn rheoli strategaeth a newid uwch.