logo


Ymchwil

Rydym yn rhoi tystiolaeth i’n cleientiaid y mae arnynt ei hangen i wneud penderfyniadau hyderus, gwybodus

 

Gallwn gynnig gwasanaethau ymchwil cadarn o ansawdd uchel ar gyfer datblygu polisïau, cynllunio busnes, datblygu dichonoldeb a strategaeth, gan ddeall bod pob prosiect yn galw am wir arloesedd, meddwl creadigol ac ymagwedd ffres. Felly, rydym yn gweithio’n agos â chleientiaid i ennill dealltwriaeth glir o’u hanghenion ac o sut y gall ein sgiliau a’n profiad wasanaethu ar yr anghenion hyn yn y ffordd orau bosibl.


Rydym yn monitro ac yn diweddaru ein gwybodaeth, gan ymgymryd ag ymchwil fanwl berthnasol a rhannu ymarfer gorau. Mae angen atgyfnerthu gwybodaeth gyda deallusrwydd anffurfiol ac mae hyn yn hanfodol wrth ragweld ac ymdrin â datblygiadau arwyddocaol e.e. polisi, cystadleuol, marchnad.


Mae ein henw da wedi’i adeiladu ar ein gallu i ateb cwestiynau y mae ein cleientiaid yn cael trafferth eu hateb ac ar ein gallu i ddarparu mewnwelediadau manwl unigryw.